Thursday, September 6, 2018

Iotflow auttoi Lujabetonia kehittämään käänteentekevän IoT -kosteudenmittausjärjestelmän

Luja SmartConcrete on Lujabetonin kehittämä anturijärjestelmä ja pilvipohjainen mittauspalvelu reaaliaikaiseen betonirakenteen kosteuden mittaamiseen. Luja SmartConcreten avulla voidaan lisätä rakentamisen kosteusturvallisuutta, ehkäistä sisäilmaongelmia sekä optimoida työmaa-aikatauluja.

PATENTOITUA OSAAMISTA

Patentoitu Luja SmartConcrete betonirakenteen älykäs mittauspalvelu antaa reaaliaikaisen tiedon rakenteen suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta. Lisäksi palvelun avulla voidaan mitata sisäilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Luja SmartConcreten ansiosta työmaa voi ajoittaa eri työvaiheet todellisiin kosteustietoihin perustuen. Järjestelmä mahdollistaa kosteusturvallisen rakentamisen ja edesauttaa sisäilmaturvallista rakentamista.

Betonirakenteen kuivumiseen vaikuttavat käytettävä betoniresepti ja kohteen kuivumisolosuhteet. – Koska kuivumistekijöitä on useita ja betonin kuivumisen mekanismit ovat monimutkaiset, tuo Luja SmartConcrete välittömän hyödyn luotettavien reaaliaikaisten kosteustietojen muodossa, kertoo Lujabetonin kehityspäällikkö Miro Harjumäki.

Luja SmartConcreten avulla saatujen ajantasaisten- ja historiatietojen avulla tavoitearvon saavuttamiseen tarvittava aika voidaan arvioida ja varmentaa tarkasti, Miro Harjumäki sanoo. Näin tekemällä vältytään liian aikaisilta tai liian myöhäisiltä kosteusmittauksilta sekä niistä syntyviltä ajallisilta ja rahallisilta kustannuksilta. Samalla rakentamisen luotettavuus ja kosteusturvallisuus parantuvat merkittävästi.

KEKSELIÄS TOIMINTAPERIAATE

Järjestelmästämme tekee ainutkertaisen käytettävä mittausteknologia sekä antureiden helppo vaihdettavuus. Anturia varten asennetaan varaus betonivaluun ja anturi asennetaan paikalleen vasta valuvaiheen jälkeen luotettavalla, Lujabetonin patentoimalla tekniikalla. Anturiyksiköt lähettävät tiedon työmaan keskusyksikköön, joka siirtää mittaustiedot reaaliajassa pilvipalveluumme. Tulokset on luettavissa nettikäyttöliittymän kautta.

Langattomuus ja huolettomuus ovat järjestelmämme isoja etuja. Vuokraamme laitteet kohteeseen, sekä tarjoamme palveluna järjestelmän asennuksen, joten isoja investointeja tai erityisosaamista ei vaadita.

Haluamme tehdä rakentamisesta laadukkaampaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa,”

      Miro Harjumäki, The Head of the Ready Mixed Concrete Factories, Lujabetoni Oy


Luja SmartConcrete palvelee rakennusaikaisen kosteudenmittaamisen lisäksi yhtä hyvin myös myöhempää, rakennuksen käytönaikaista kosteudenhallintaa ja -mittaamista. Järjestelmän avulla voidaan havaita käyttövaiheen vesivuodot ja kosteusongelmat ennen niiden kärjistymistä sisäilmaongelmiksi.

Luja SmartConcrete -mittauspalvelu on jo käytössä referenssikohteissa mm. Lujatalon Porvoon lukion työmaalla, Firan rakentamassa toimitilakohteessa Helsingissä ja Skanskan asuinkerrostalokohteessa Espoossa. Luja Smart Concrete –järjestelmä on saatavissa paikallavalukohteiden lisäksi tehdasasenteisena Lujabetonin toiseen uutuustuotteeseen, välipohjissa käytettävään Luja-Superlaattaan.

Hyödynnämme asiakas palautetta ja dataa ja tarkoituksenamme on kehittää palvelusta mahdollisimman helppokäyttöinen. Tuomme jatkossa myös betonin lujuudenkehityksen reaaliaikaisen seurannan Luja SmartConcreten ominaisuudeksi.

Lue lisää

Muut uutiset