Friday, November 15, 2019

IoTflow ja Pentagon Design auttavat Siukkula Oy:n ilmaperunoiden kasvatusalustan muotoilussa

Kaupungistumisen sekä väestönkasvun myötä globaali ruokajärjestelmä on tulevien vuosikymmenien aikana yhä merkittävimpien haasteiden edessä. Muutosvoimien kourissa kamppailevaan kestävään ruoantuotantoon kaivataankin uusia menetelmiä. Siukkulan Oy:n  kehittämä Aeropod -ilmaviljelyjärjestelmä mahdollistaa ympärivuotisen viljelyn niissäkin olosuhteissa, joissa perinteinen viljely ei ole mahdollista.

Yhä useammassa kodissa ja ravintoloissa halutaan tarjota lähellä tuotettuja, ravinnerikkaita sekä puhtaita kasviksia myös perinteisen satokauden ulkopuolella. Aeropod -viljelyalustan muotoilussa on huomioitu poikkeuksellisen viljelytavan erityispiirteet sekä arjen tarpeet esteettisiä arvoja unohtamatta.

Perinteistä osaamista ja kustannustehokasta älyteknologiaa

Kehityshankkeen pohjana on Suomen Siemenperunakeskuksen pitkän linjan kokemus perunanviljelystä. Automaatioalaa poikkeuksellisella tavalla uudistava IoTflow on luonut perinteisestä rakennusalan automaatiojärjestelmästä ruoantuotannon tarpeisiin muokatun modernin ja kustannustehokkaan teknologian, jolla yksittäisten kasvualustojen valvonta sekä ohjaaminen on helppoa. Teknologian hyödyt osana viljely- tai kasvatusprosessia ovat helposti nähtävissä ja luovat myös rahallista säästöä. Teknologian kehityksen näkökulmasta suurin haaste on ollut se miten järjestelmän investointikustannukset saadaan riittävän alhaiseksi, jotta järjestelmä on kokonaisuudessaan vientikelpoinen.

RST-teräksestä valmistettu Aeropod-kasvatusalusta kosketusnäytöllä.

Käytännönläheistä huippumuotoilua

Aeropod-alustan monimutkainen palveluekosysteemi sekä käyttäjien ja kasvatusprosessin tarpeet asettivat muotoilulle tietyt vaatimukset. Pentagonin pitkän linjan osaaminen eri muotoiluhankkeista vakuuttivat meidät muotoilutoimiston valinnassa. Muotoiluprosessin kulkua ohjasivat kolme pääperiaatetta eli lopputuloksen tuli olla helppokäyttöinen, tyylikäs sekä ajaton ja logistisesti kohtuullisilla kuluilla toimitettava kokonaisuus. Myös materiaalivalinnoissa tulemme tulevaisuudessa kiinnittämään erityistä huomiota ekologisuuteen sekä logistiikan toimivuuteen.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Pentagonin suunnittelijoiden työhön sekä mutkattomaan tekemisen kulttuuriin.

Raine Hermans, Toimitusjohtaja, Siukkula Oy

Tuoretta lähiruokaa ympäri vuoden olosuhteista riippumatta

Aeroponinen tuotanto ei kilpaile suoraan pelto-viljelyn ja suurten maataloustuottajien kanssa, vaan se tarjoaa kuljetuskustannukset sekä hiilijalanjäljen minimoiden lähellä kasvatettuja puhtaita uusia perunoita ympäri vuoden. Tulevaisuudessa tarjoamme myös mahdollisesti perunan ohjella muita erityislajikkeita joiden avulla perunan ravinnerikkautta sekä positiivisia vaikutuksia ravinnonlähteenä pystytään kehittämään entisestään.

Aeropod-hanke yhdistää poikkeuksellisella tavalla huippumuotoilun ja älyteknologian. Siukkulalla on pian markkinoilla erittäin mielenkiintoinen palvelukonsepti, jonka avulla on mahdollista ratkaista merkittäviä ruokahuoltoon liittyviä haasteita erityisesti markkinoilla, joilla jostain syystä perunan tai muiden ilmaviljelyyn soveltuvien kasvien tuotanto ei ole aiemmin ollut kannattavaa tai mahdollista.

Lue lisää

Muut uutiset